Mobilné platby s Kartou Ticket Restaurant®


 Ako realizovať platby prostredníctvom mobilu?
  • Po registrácii Karty Ticket Restaurant® a telefónneho čísla pre mobilné platby, môžete začať službu využívať vo vybraných partnerských zariadeniach.
  • Pri platbe len jednoducho pošlete na telefónne číslo 0902 028 928 SMS v tvare: ID číslo prevádzky(medzera)Suma(medzera)Poznámka PRÍKLAD: Vzorová SMS správa tak môže vyzerať nasledovne: 1153286 12,50 Stol9. To znamená, že používateľ zaplatil v partnerskej prevádzke Pizza Palace s číslom 1153286 sumu 12,50 € a do poznámky uviedol číslo stola 9.
  • Následne obdržíte vo forme SMS správy potvrdenie o zaplatení, tiež presný názov prevádzky, na ktorej účet bola platba pripísaná (napr. Reštaurácia Mňam) a informáciu o aktuálnom zostatku na Vašej Karte Ticket Restaurant®.

Aby ste mohli využívať mobilné platby s Kartou Ticket Restaurant®, je potrebné, aby bola Vaša karta aktivovaná.

Ak Vám systém oznámi, že sa kartu nepodarilo zaregistrovať, skontrolujte, či je Vaša Karta Ticket Restaurant® aktivovaná a tiež, či ste pri registrácii správne zadali požadované čísla.

V prípade, že nie je možné pokračovať v úspešnej registrácii mobilných platieb z dôvodu, že Vaša Karta Ticket Restaurant® už bola v minulosti zaregistrovaná, je potrebné jej pôvodnú registráciu zrušiť v časti "PLATBA CEZ MOBIL / ZRUŠENIE REGISTRÁCIE KARTY" a odznova zopakovať proces registrácie.

Ak sa pomýlite pri zadávaní sériového čísla karty, prípadne v poslednom štvorčíslí 19-miestneho čísla Vašej karty, môžete zopakovať zadanie, najviac však trikrát.

Pre Viac informácií navštívte stránku https://www.mobiplatby.sk/trkarta/